بیانیه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در خصوص اعتصابات کارگران کارخانه ترانسفوی زنجان و سکوت معنی دار رسانه های فارسی زبان

0

بیانیه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در خصوص اعتصابات کارگران کارخانه ترانسفوی زنجان و سکوت معنی دار رسانه های فارسی زبان

 

ملت ترک آزربایجان
وجدانهای آگاه
فعالین حقوق بشر و کارگران آزاده

در طی روزها و هفته های گذشته شاهد اعتصابات و اعتراضات دامنه دار و مستمر صدها کارگر آگاه و آزاده کارخانه ترانسفوی زنجان هستیم. کارگران ترانسفوی زنجان با استفاده از حق مسلم خود در برگزاری اعتصاب و تمرّد از دستورات ظالمانه و غیر انسانی کارفرمایان، به خصوصی سازی بی حساب و کتاب و تعدیل ظالمانه کارگران این کارخانه با اصول دموکراتیک و مسالمت آمیز اعتراض کرده و منطبق با موازین بین المللی سندیکاهای کارگری دست از کار می کشند.
بی تردید کارگران به عنوان ولی نعمتان و رنجبران اصلی کارخانجات و کارگاهها و به عنوان کسانی که کوچک ترین تغییری در شرایط کارخانه و یا کارگاه تاثیرات جدی در زندگی و معاش آنان می گذارد بایستی در هر گونه تغییر تحول جدی در اوضاع محل کارشان پیشاپیش در جریان امور واقع شده و آرا آنان لحاظ شود.
متاسفانه در دیکتاتوری مطلقی همچون ایران مانند تمامی جوانب حیات، کار و کارگر و حقوق کارگری نیز در دایره دیکتاتوری و استبداد قرار می گیرد و آنچه ارزشی ندارد و هر دم پایمال می شود عرق جبین کارگر و رنج و زحمت اوست.
و چه اسفبارتر است که جناب استاندار به عنوان عالی ترین مقام دولتی در استان کارگران را عوامل ضد انقلاب می نامد و اعتصاب به حقشان را در تقابل با مشی رهبری و غیر قابل قبول توصیف میکند و قوه قضاییه نظام نیز کارگران معترض را از کار اخراج می کند.
به معنای واقعی کلمه نظام دیکتاتوری شونیستی – ارتجاعی ایران در هر اقدام خود ثابت میکند که غرق در افکار قرون وسطایی بوده و بیت رهبری نظام در ذهنیت و عمل هیچ فرقی با واتیکان قرون وسطی ندارد.
و باز نگونبختانه تر آنکه، رسانه های فارسی زبان همچون دیگر وقایع آزربایجان جنوبی خود را به خواب خرگوشی زده و نمی خواهند وقایع آزربایجان و ترکها را ببینند و منعکس بکنند!
واقعاً اگر کارگری آزربایجانی باشد و در اعتصابش ترکی شعار بدهد نباید صدایش منعکس شود؟ کجایند بی بی سی فارسی و رادیو فردا و صدای آمریکا و دویچه وله و همفکران آنها که یک سطر نامه یک زندانی سیاسی جنبش سبزی را در بوق و کرنا می کنند؟! چرا هفته ها فریاد مظلومیت کارگر ترک زنجانی را نمی شنوند!
ننگ بر شما که دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنید اما در نژادپرستی و دیگرستیزی بی همتایید و هم پیاله جمهوری اسلامی ایران!

 

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان ضمن بیان اینکه حق اعتصاب و دست کشیدن از کار در مقابل اقدامات ظالمانه کارفرمایان جز موازین مدون حقوق کارگری در جهان است، حمایت خود از کارگران مظلوم ترانسفوی زنجان را اعلام میدارد و از تمامی فعالین ملی آزربایجان و انسانهای آزاده می خواهد برای شکستن بایکوت خبری رسانه های فارسی زبان به صدای رسای کارگران مظلوم تبدیل شوند تا حکومت شونیستی – ارتجاعی تهران بیش از نتواند حقوق مسلم کارگرانمان را پایمال کند.

 

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان
تبریز
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.