پیام سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان به مناسبت روز جهانی کارگر

0

پیام سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان به مناسبت روز جهانی کارگر

ملت تورک آزربایجان
کارگران و زحمت کشان آزربایجان
فعالین جنبش کارگری آزربایجان

با تبریک اول ماه می روز جهانی کارگر، تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان آرزومند است مطالبات صنفی و حقوقی شما کارگران عزیز به عنوان بخش زحمت کش و رنج دیده ملت تورک آزربایجان در کنار دیگر حقوق پایمال شده ملتمان برآورده و محقق شود. امیدواریم که به یاری هم در مبارزات ملی در قالب تحقق حق تعیین حق سرنوشت ملیمان و دست در دست هم و یکپارچه برای جامعه ای سعادت مند و توام با رفاه اجتماعی و آزادی سیاسی و فرهنگی که حقوق همه طبقات اجتماعی محترم شمرده مبارزات خود را پیش ببریم.

فعالین جنبش کارگری
کارگران و زحمت کشان آزربایجان
تاریخ مبارزات جنبش کارگری منطقه که تاریخی پر از زجر و شکنجه و زندان و تبعید می باشد و خون های فراوانی در راه این جنبش ریخته شد جنبش کارگری آزربایجان جایگاه خاصی را داراست و کتاب مبارزات جنبش کارگری منطقه مملو از فداکاری فرزندان قهرمان آزربایجان در داخل این جنبش بوده و هست.
ولی متاسفانه به مانند سایر موضوعات و مبارزات، جنبش کارگری آزربایجان و فعالین این جنبش همواره گرفتار دسیسه احزاب سیاسی چپ فاشیست تهران نشین بوده و در حالی که سران احزاب چپ فاشیست در راس آن حزب توده در حال اجرای پروژه امپرالیسم شرق بودند بهترین فرزندان ملت قهرمان آزربایجان بنام جنبش کارگری در مقابل جوخه های اعدام قرار گرفته و قهرمانانه در راه آرمان خود فدا شدند ولی سران عافیت طلب چپ فاشیست ایران در ویلاهای شمال تهران و ایران و اروپای شرقی و هم اکنون نیز در کشورهای دمکراتیک اروپایی در حال سخنرانی و تجویز تئوری های به اصطلاح کارگری هستند.
البته از یاد نبریم که علیرغم ادعاهای جهان وطنی جنبش های فاشیست چپ مرکز محور فعال در ایران این آقایان در افکار منحوس و متحجر پان آریائیستی غرق بوده و بدتر از جریان های فاشیست نژاد پرست بر تئوری نژاد و رنگ تاکید دارند و جنبش فعلی کارگری آزربایجان را که ریشه در مبارزات ملی تورکهای آزربایجان دارد را قبول نکرده و آن را حقیر می بینند. این در حالیست که در سال های بعد انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ نیز اکثر قهرمانان و مبارزین جنبش کارگری ایران از فرزندان تورک آزربایجان تشکیل و اکثر زندانیان سیاسی جنبش کارگری ایران متعلق به آزربایجان می باشد.
تاریخ بهترین گواه می باشد که جنبش کارگری آزربایجان چه فداکاریها در راه آرمان مبارزات طبقاتی ایران کرد و چه جان ها فدای این مبارزات شد ولی هیچ وقت سعادت و رفاه آزربایجان و کارگر آزربایجانی مد نظر تهران نشینان نبوده و در جنبش خیابانی و جنبش ۲۱ آذر که مبارزات و تشکیل حکومت های ملی آزربایجان بر پایه مبارزات طبقه کارگر بود چگونه قربانی خیانت جنبش چپ ایران بالاخص حزب توده ایران قرار گرفت و هزاران قربانی تقدیم راه آزادی انسان شد.
خیانت بزرگتر چپ گرایان در اعتراضات جنبش شریعتمداری را هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد و امروز نیز خیانت مدعیان رهبریت جنبش کارگری ایران به جنبش کارگری آزربایجان را می بینیم که در تلویزیون ها و سایت های اجاره ای خود هیچ نامی از جنبش کارگری آزربایجان به زبان نمی آورند و می بینیم که فعالین به اصطلاح جنبش کارگری ایران در مجامع حقوق بشری کوچکترین دفاعی از زندانیان و محکومان جنبش کارگری آزربایجان نمی کنند زیرا می دانند که جنبش کارگری آزربایجان با اراده ای انقلابی و ملی گام در راه مبارزات ملی نهاد و مطالبات کارگری خود را با مطالبات ملی تئوریزه و اجین کرده و در حال ساختن جامعه ای بر اساس حق تعیین سرنوشت ملی – سیاسی خود می باشد و جنبش کارگری در بطن جامعه و ملت خود پویا خواهد بود.
کارگران و زحمتکشان آزربایجان
فعالین جنبش کارگری آزربایجان
ده ها تن از فرزندان جنبش کارگری آزربایجان بخاطر مطالبات صنفی و سندیکایی خود در زندان های تهران، رجایی شهر، گوهر دشت، تبریز و اورمیه بسر می برند و زیربناهای صنعتی و کارخانجات و کارگاه های تولیدی درآزربایجان بخاطر سیاست های نژاد پرستانه و تبعیض آلود نظام سیاسی ایران فلج و در حال نابودی هستند.
صنعت ساختمان و صنایع مهندسی و کشاورزی درآزربایجان بدترین دوران خود را می گذراند و آمار بیکاری و فقر در بین جامعه آزربایجانی بیداد می کند.
صنعت بیمه بدتر از دوران فاشیست پهلوی به ابزار اسارت کارگر تبدیل و کار اجباری قراردادی در جامعه آزربایجان کمر قشر تحصیل کرده و جوان تورک آزربایجانی را شکسته و کار اجباری قرار دادی نیز در زنجیر صنعت بیمه جمهوری اسلامی که در دستان ناپاکان و ناهلانی می باشد که بجای درک شرایط کارگر و طبقات محروم در حال تاراج مبالغ هنگفت صنعت بیمه و انتقال آن به بانک های خارج از ایران می باشد.

کارگران و زحمتکشان آزربایجان
فعالین کارگری آزربایجان
زمان برای مبارزات کارگری با زیربنای ملی فرا رسیده است. خدمت به جنبش به اصطلاح کارگری که با افکار فاشیستی که پایه تبعیضات منطقه ای را تشکیل می دهد کافی ست و اگر می خواهیم در راه حقوق و اعتلای طبقه کارگر مبارزه کنیم بیائید در چارچوب مبارزات ملی دست در دست هم برای ساختن جامعه سعادتمند آزربایجان گام برداریم.
بار دیگر روز جهانی کارگر را برای همه زحمتکشان جهان بالاخص به فعالین جنبش کارگری و طبقه کارگر آزربایجان تبریک گفته و امیدواریم که مبارزات ملی با حضور همه طبقات اجتماعی برای ساختن آزربایجانی سعادتمند باشد که قادر است سرنوشت ملی – سیاسی خود را تعیین کند.

سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان
بابک چلبیانلی
واشنتگن
۲۰۱۷/۵/۱

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.