اطلاعیه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در خصوص سیاست موازی سازی و مشابهه سازی سرویسهای اطلاعاتی – امنیتی رژیم ایران

0

سال هاست که حاکمیت ایران و سیستم‌های اطلاعاتی – امنتی آن برای خنثی کردن فعالیت های سیاسی و اجتماعی جریان های مطالبه‌گر، منتقد و مخالف خود سیاست آلترناتیو سازی، موازی سازی و مشابهه سازی را اجرا می کند.

حرکت ملی آزربایجان نیز از سیاست موازی سازی و مشابهه سازی سیستم های امنیتی بی نصیب نبوده است. پروژه تغییر ماهیت مطالبات و ادبیات سیاسی حرکت ملی آزربایجان با استفاده از تریبون های مشابهه سازی شده در فضای مجازی و فعالیت های میدانی سالهاست وجود دارد و روز به روز افزایش می یابد.

در ماه های اخیرتشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) هدف پروژه مشابهه سازی و موازی سازی سرویسهای اطلاعاتی – امنیتی رژیم ایران قرار گرفته است. چنانکه نام تشکیلات و نام ارگانهای منسوب به آن در پیشوند و پسوند بعضی از جمعیت ها و انجمن های نامعلوم اینترنتی قرار گرفته و مورد کپی برداری و مشابهه سازی واقع می شود. در مواردی نیز با سو استفاده از نام تشکیلات (دیرنیش) بعنوان سرپل های ارتباطی تشکیلاتی با برخی از فعالین ملی و جوانان و دانشجویان فعال از طریق تلگرام مکاتبه شده است.

بدین وسیله به اطلاع عموم ملت تورک آزربایجان، فعالین حرکت ملی و مسئولین رسانه های فعال در فضای مجازی می رساند:

  • جهان بینی و دیدگاه های سیاسی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان بر مبنای باورهای عقیدتی تشکیلاتی مندرج مرامنامه تشکیلاتی پایه ریزی گردیده و تبیین دیدگاه ها، جهان بینی و موضع گیری های سیاسی تشکیلات صرفاً در کتب و جزوات سیاسی و بیانیه های تشکیلاتی نشر شده و از طریق ارگانهای تشکیلات من جمله سایت تشکیلاتی (diranish.org)، سایت خبری – تحلیلی و تلویزیون اینترنتی «آراز نیوز» (araznews.org) و نشریه «دیرنیش سسی» منتشر می گردد.

  • فعالیت هر جمعیت، انجمن، گروه و یا امثالهم با پیشوند و یا پسوند یا کپی برداری از نام تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) و ارگان های آن خصوصاً در داخل کشور و در فضای مجازی در چارچوب پروژه مشابهه و موازی سازی سرویسهای اطلاعاتی – امنیتی رژیم ایران قابل ارزیابی بوده، هیچ ارتباطی با تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) نداشته و اقدامی اپورتونیستی و دام امنیتی محسوب می گردد.

  • تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) در داخل کشور هیچ گونه فعالیت علنی نداشته و برقراری ارتباط با فعالین ملی، جوانان و هواداران حرکت ملی آزربایجان در داخل کشور با اصول و آموزه های خاص تشکیلاتی انجام می گیرد. لذا هرگونه ارتباط خارج از کانالهای رسمی، با سو استفاده از نام تشکیلات و یا ارگانهای آن مردود و محکوم بوده و هیچ ارتباطی با تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) ندارد.

  • سخنگوی تشکیلات تنها مرجع و مسئول اعلام مواضع شورای مرکزی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در داخل و خارج می باشد.

در پایان ضمن محکوم کردن سیاست آلترناتیو سازی، موازی سازی و مشابهه سازی رژی ایران از عموم ملت تورک آزربایجان و فعالین محترم حرکت ملی آزربایجان و هواداران تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) می خواهیم که در خصوص توطئه و ترفندهای ذکر شده حساسیت لازم را داشته باشند.

شورای مرکزی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش)

تبریز

۲۸/۸/۱۳۹۶

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.