بیانیه اعلام حمایت تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان از اعتراضات مردمی در اقلیم عرب احواز

0

بیانیه اعلام حمایت تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان از اعتراضات مردمی در اقلیم عرب احواز

 

در دو روز گذشته شاهد خیزش مردمی در شهرهای عرب احواز هستیم که متاسفانه بار دیگر نظام راسیست جمهوری اسلامی ایران  به جای تمکین و پاسخگویی به مطالبات مردمی از ابزار سرکوب و وحشت علیه ملت عرب احواز استفاده کرده است.

البته نیک می دانیم که خروش ملت عرب احواز محصول یک برنامه تلویزیونی نبوده و ریشه در زخم عمیق تبعیض های نژادی برای ملل تحت ستم در ایران دارد و خروش ملت عرب الاحواز قیام علیه راسیسم و تفکر نژادپرستانه حاکمان نظام دینی و اپوزیسیون به اصطلاح دمکراتیک مرکزگرا می باشد.

درد امروز ملت عرب احواز درد همه ملل تحت ستم ملی در ایران می باشد.

صدای  مطالبه گر ملت تورک در آزربایجان جنوبی نیز به مانند صدای حق طلبی ملت عرب احواز با خشونت و ترور عریان جمهوری اسلامی ایران روبرو می باشد.

به یقین می دانیم دور نیست روزی که تار و پود سیستم توتالیتر و راسیست جمهوری اسلامی ایران با مقاومت ملی فرزندان قهرمان ملل تحت ستم ملی از هم خواهد پاشید.

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان جنوبی (دیرنیش) حمایت کامل خود را از اعتراضات مردمی ملت عرب احواز اعلام  و خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان این اعتراضات مردمی می باشد.

ما حق تعیین سرنوشت ملی-سیاسی را حق مسلم همه ملل تحت ستم ملی در ایران دانسته و اتحاد بین نیروهای سیاسی ملل تحت ستم ملی در ایران را رمز شکستن سیستم توتالیتر و راسیستی جمهوری اسلامی ایران می دانیم.

 

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) فقر و تبعیض های اقتصادی، ورشکستگی صنایع و نابودی منابع ملی آزربایجان جنوبی و دیگر مناطق ملی تحت ستم را حاصل سیاست های نژادپرستانه و راسیستی دولت مرکزی ایران می دانیم و معتقدیم طبیعتاً ملت تورک در آزربایجان جنوبی نیز در مقابل این تبعیض ها ساکت ننشسته و همان گونه که ملت عرب احواز در مقابل ستم ملی خروشیدند، ملت تورک نیز علیه بیداد حکومتی جمهوری اسلامی ایران خواهند خروشید و آن روز دور نیست.

 

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان – دیرنیش

 

تبریز

۹۷/۱/۱۰

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.