از اعتراضات خلق عرب اهواز حمایت می‌کنیم !

0

روزهای اول فروردین ماه شاهد انکار نمادین خلق عرب در یک برنامه تلویزیونی تحت عنوان “کلاه قرمزی” بودیم. این برنامه اعتراض مردم را برانگیخت که نتیجه آن، به تظاهرات خیابانی و تقابل نیروهای انتظامی با این تظاهرات مسالمت‌آمیز انجامید. ده‌ها تن از تظاهر کننده گان دستگیر و روانه بازداشتگاه‌های مخوف جمهوری اسلامی ایران شدند. واکنش خشن نیروهای انتظامی به دامنه اعتراضات افزود و اعتراضات مردم خلق عرب اهواز به یکی از تیترهای خبری در داخل و خارج تبدیل شد.

انکار، تبعیض و سرکوب خلق‌های غیر فارس در ایران یکی از برنامه‌های استراتژیک دولتی در صدساله گذشته بوده است. دامنه این رفتار ضد انسانی در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی گسترش بیشتری یافته است. در تقابل با این سیاست ویرانگر، نژادپرستانه و ضد دمکراتیک جنبش‌های سیاسی استخوان‌داری در مناطق ملی متعلق به ملت‌های غیر فارس شکل گرفته و هرروز که می‌گذرد دامنه اعتراض به سیاست انکار، تبعیض و سرکوب خلق‌های غیر فارس بیشتر و بیشتر می‌شود. اعتراضات اخیر مردم عرب اهواز به برنامه انکار و تبعیض علیه این خلق در تلویزیون جمهوری اسلامی نیز استمرار اعتراضاتی است که خلق عرب و دیگر خلق‌های غیر فارس در مبارزه علیه استبداد حاکم و سیاست استعمار داخلی آن از یک سو و مبارزه برای احقاق حقوق برابر فردی (شهروندی) و جمعی (ملی) و حق تعیین سرنوشت ملی خلق‌ها از سوی دیگر است.

غلبه بر استبداد سیاسی و سیاست آسیمیلاسیون جمهوری اسلامی ایران در اتحاد عمل همه‌جانبه خلق‌ها و نیروهای دمکراتیک متعلق به آن‌هاست. تغییر نظامی تئوکراتیک حاکم و جایگزین کردن یک نظام دمکراتیک در ایران وسیعترین شکل اتحاد سیاسی را طلب می‌کند. به‌ویژه آنجا که جنبش‌های ملی دمکراتیک متعلق به ملیت‌های غیر فارس امروز به یک فاکتور تعیین‌کننده در صحنه سیاسی ایران تبدیل شده است، اتحاد عمل نیروهای دمکراتیک تمامی خلق‌ها (فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ و…) در ایران به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل‌شده است. این ضرورت لزوم دفاع جانانه‌ و همه‌جانبه جنبش‌های سیاسی متعلق به خلق‌های ساکن در ایران از همدیگر را به یک عمل دمکراتیک در راستای دمکراتیزاسیون و تأمین حقوق ملی خلق‌ها در ایران تبدیل کرده است.

دقیقاً از همین روست که ما نیز در دفاع از حقوق خلق عرب اهواز از اعتراضات مردم عرب دفاع می‌کنیم و همه نیروهای دمکراتیک در ایران را برای حمایت از این اعتراضات دعوت می‌کنیم.

اتحاد دمکراتیک آزربایجان – بیرلیک

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی

آوریل ۲۰۱۸

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.